Aktiviteter

Mandag den 21. februar 2022 kl. 16:00  – Medlemsmøde – Indlæg af Claes Berglund, Tidligere Præsident for European Community Shipowners’ Association (ECSA) samt Director Public Affairs & Sustainability, Stena AB

Torsdag den 16. juni 2022 kl. 16.00 – Generalforsamling og medlemsmøde – Indlæg om container-brande – og de udfordringer industrien står overfor v/Mikkel Gardner Andersen, Risk Manager, Codan Forsikring A/S

Mandag den 27. juni 2022 kl. 16.00 – Pop-up seminar: Søkorridor ud af Odessa, hvad indebærer det? v/kaptajnløjtnant Sune Hansen, Forsvarsakademiet, professor Yoshifuma Tanaka, Københavns Universitet, samt en yderligere taler (endnu ikke bekræftet).

Onsdag den 28. september 2022 – Seminar med emnerne køb og salg af skibe, finansiering inkl. grøn agenda og recycling.

Torsdag den 24. november 2022 – Medlemsmøde og årsmiddag – indlæg om “Supply Chain Chaos: Logistics, Liquidation, Litigation. A discussion of how war, covid, economic collapse and uncertainty has caused problems and solutions in the supply chain” v/Legal Director Tom Turner, Hill Dickinson LLP