Om Søretsforeningen i Danmark

Den danske søretsforening er en underafdeling af Comité Maritime International (CMI), der er en privat, international forening med det formål at fremme udviklingen og harmoniseringen af international søret på alle områder.

CMI er foreningsmæssigt sammenlagt med ILA (International Law Association), se nærmere om ILA her.

CMI blev stiftet i 1897, og igennem årene har CMI bl.a. været involveret i udformningen af Haag-reglerne og Haag-Visby-reglerne, York-Antwerp-reglerne (YAR), Athen Konventionen samt diverse standardfragtbreve og elektroniske konnossementer. De seneste år har CMI i tæt samarbejde med andre internationale organisationer som IMO, UNCTAD og UNCITRAL deltaget i udfærdigelsen af tekstudkast og rådgivning og har været involveret i bl.a. udarbejdelsen af Rotterdam-reglerne.

Den danske afdeling af CMI er så vidt muligt repræsenteret ved møder og konferencer, der afholdes af CMI.

Den danske søretsforening afholder jævnligt medlemsmøder, hvor der holdes foredrag om aktuelle sø- eller transportretlige problemstillinger. Derudover afholder afdelingen en årlig middag, der finder sted den sidste torsdag i november måned. En liste over de seneste møder og emner for foredrag kan findes her.

Den danske søretsforening er – ud over at være en underafdeling til CMI – det forum, hvor personer, der beskæftiger sig med sø- og transportret, mødes såvel fagligt som socialt.

Den nuværende formand for foreningen – der blev valgt den 14. juni 2023 – er advokat Lars Rosenberg Overby.

Et personligt medlemskab af CMI eller ILA koster pr. år DKK 575,00. Et personligt medlemskab af både CMI og ILA koster DKK 950,00, og et firmamedlemskab koster mellem DKK 2.850,00 og DKK 10.000. Som Titulary Member er der et yderligere gebyr på DKK 700,00. Pensionister betaler alene DKK 300,00 for et personligt medlemskab af enten CMI eller ILA. Studenter kan blive medlemmer af CMI uden at betale kontingent.

Har du spørgsmål, eller måtte du ønske at blive medlem af CMI eller ILA, bedes du kontakte Lars Rosenberg Overby på laro(erstat denne parantes med et @ tegn)bechbrunn.com  eller tlf.  25263565