Ledelsen

Bestyrelsen i Den Danske Søretsforeningen består af 14 medlemmer:

Advokat Lars Rosenberg Overby (formand) – laro(erstat denne parantes med et @ tegn)bechbruun.com

Advokat Ole Spiermann (næstformand) – osp(erstat denne parantes med et @ tegn)bruunhjejle.dk

Advokat Mathias Steinø (næstformand) – mms(erstat denne parantes med et @ tegn)hafnialaw.com

Advokat Johannes Grove Nielsen (næstformand) – jgn(erstat denne parantes med et @ tegn)bechbruun.com

Advokat Morten Berggreen – mbe(erstat denne parantes med et @ tegn)gorrissenfederspiel.com

Advokat Jakob Rosing – jro(erstat denne parantes med et @ tegn)kromannreumert.co

Professor Peter Arnt Nielsen – pan.jur(erstat denne parantes med et @ tegn)cbs.dk

Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck – vibe.ulfbeck(erstat denne parantes med et @ tegn)jur.ku.dk

Advokat Kaare Christoffersen – kwc(erstat denne parantes med et @ tegn)norden.com

Direktør Krester Krøger Kjær – krester.kjaer(erstat denne parantes med et @ tegn)skuld.com

Nordic Director Lone Scheuer Larsen – lsn(erstat denne parantes med et @ tegn)codan.dk

Erhvervsjuridisk chef Henriette Ingvardsen – hei(erstat denne parantes med et @ tegn)danishshipping.dk

Vicepræsident Jette-Marie Sonne – jette-MarieSonne(erstat denne parantes med et @ tegn)shret.dk

Advokat Henrik Kleis – henrik.kleis(erstat denne parantes med et @ tegn)dk.dlapiper.com

Advokat Mie Letager Kjeldsen – mkj(erstat denne parantes med et @ tegn)unifeeder.com